Hvorfor mindfulness?

Det å øve opp din evne til å være våken, oppmerksom og tilstede i det du opplever her og nå, med en holdning av ikke-dømmende aksept og vennlighet, virker stressreduserende på kropp og sinn. Å tillate deg selv å ta fri fra den konstante gjøringen, og skape rom til å bare være med det som er, vil også kunne åpne for ny innsikt og forståelse av deg selv, og menneskene og situasjonen rundt deg. Egentlig har vi allerede denne evnen, men i en verden der vi overveldes av ulike stimuli, krav og forventninger fra både ytre og indre omgivelser, oppleves det som stadig vanskeligere å stoppe opp, samle tankene og oppmerksomheten, og å finne hvile i seg selv. For mange skaper det en følelse av konstant uro og dårlig samvittighet når de ikke «gjør» noe som føles «nyttig» der og da. Dette er tidlige tegn på negativt stress.

Ved å trene oppmerksomheten over tid kan du øve opp igjen din evne til å være våken og oppmerksomt tilstede i det du opplever her og nå, fremfor å binde opp mye energi i tanker og grubling omkring fortid og fremtid. Når vi er våken og tilstede der vi er, med det vi gjør, får vi også tilgang til mer informasjon – fra kroppen, fra følelsene, fra tankene, og fra våre handlingstendenser. Når du blir oppmerksom på dette blir det lettere å ta bevisste valg i eget liv, fremfor å bli styrt av autopiloten som opprettholder vaner og handlingsmønstre som ikke alltid er like hensiktsmessige og hjelpsomme, og som ofte er med å skape det stresset du opplever. Det er ikke mulig å endre noe du ikke er oppmerksom på.

Endring av vaner er ikke lett. Vaner vil fortsette å være styrende inntil du blir bevisst på hvor stor makt de faktisk har over deg. Det er mange årsaker til at vi handler som vi gjør og at endring er vanskelig. Ofte er det sterke følelser som ligger i bunn og styrer. Det kan være dårlig samvittighet, frykt for å bli avvist, frykt for å ikke være god nok, følelse av å ikke fortjene det eller være verdig, frykt for å vise sårbarhet. Dette er alle vonde følelser som det er ubehagelig å kjenne på. Mange ganger er handlingene våre styrt av et ønske om, og behov for, å flykte fra disse følelse, og vi distraherer oss med handling, kanskje ved at vi strekker strikken lenger enn nødvendig fordi vi ikke tør eller klarer å si nei og sette grenser. Kanskje kan det være at vi stadig velger å døyve uro og vonde følelser med overarbeid, mat, overtrening, rus eller en stadig søken etter det «perfekte», det som skal til for at jeg i fremtiden en gang skal bli fornøyd å ha det bra…. Ofte vil disse «metodene», om enn aldri så hjelpsom akkurat der og da, føre til en opprettholdelse og forverring av de følelsene man i utgangspunktet forsøker å rømme fra, og den onde sirkelen er et faktum. Så hva da?

Hva skjer dersom du velger å bare kjenne på følelsene, tankene og impulsene – uten å handle på dem? Hva med å koble ut autopiloten litt, og bli bevisst på hvordan du har det, hvilke følelser du kjenner, hvilke tanker som styrer, hvilke signaler kroppen gir. Kan det gi rom for nye og mer bevisste og hensiktsmessige måter å møte utbehag og stress på? Erfaring og forskning sier ja…… Men det finnes ingen universell fasit eller brukermanual som kan deles ut. Det finnes heller ingen quick fix. Jobben må du gjøre selv, bare du kan finne ut hva som gjelder for deg, i ditt liv. Og en varig endring tar tid å oppnå. Et åtteukers kurs i mindfulnessbasert stressmestring har vist seg å kunne sette i gang, og hjelpe deg godt på vei i denne endringsprosessen. Å gjennomføre kurs sammen med andre gir en veldig god støtte underveis. Sjekk ut om kurs i mindfulnessbasert stressmestring kan være noe for deg. Mer informasjon om mindfulness, om kurs, og om meg, finner du på de ulike sidene.

Categories: Ukategorisert