MBSR

Mindfulnessbasert stressreduksjon

Stadig flere opplever at stress er med på å redusere overskudd, vitalitet og livskvalitet. Negativt stress og stressrelaterte plager som kronisk slitenhet/utbrenthet, søvnvansker, konsentrasjonsvansker og hukommelsesproblemer, trøtthet, anspenthet, uro, depresjon og angst er blitt de nye folkesykdommene. I en verden der vi overveldes av ulike stimuli, krav og forventninger fra både ytre og indre omgivelser, blir det stadig vanskeligere å stoppe opp, samle tankene og oppmerksomheten, og å finne hvile i seg selv. Dette er med på å skape en konstant følelse av uro, anspenthet og dårlig samvittighet som igjen gjerne fører til at tankene bindes opp i grubling omkring fortiden og bekymringer for fremtiden. Dette er opphavet til den negative stress-spiralen som mange opplever at det er vanskelig å bryte ut av.

Det å øve opp evnen til å være våken, oppmerksom og tilstede i det en opplever her og nå, med en holdning av ikke-dømmende aksept og vennlighet, virker stressreduserende på kropp og sinn. Å tillate seg å ta fri fra den konstante gjøringen, og å skape rom til å bare være med det som er, vil kunne åpne for ny innsikt og forståelse av en selv, sine relasjoner og sin livssituasjon. Når vi blir oppmerksomme på det vi opplever, tenker, føler og kjenner på, blir det lettere å ta bevisste valg i eget liv. Så lenge ikke bevisstheten er påkoblet blir vi styrt av autopiloten som opprettholder gamle vaner og handlingsmønstre. Det er veldig vanskelig å endre noe man ikke er oppmerksom på.

Mindfulnessbasert stressreduksjon (MBSR) er et program som er utviklet av professor Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn var en av de første som introduserte mindfulness som ingrediens i et behandlingstilbud i vestlig medisin og psykologi, og samtidig begynte å forske på effektene av denne praksisen. På bakgrunn av gode resultater i forskning, som viste at denne praksisen faktisk var veldig hjelpsom for pasientene, startet han opp det første stressreduksjonssenteret i 1979. Dette senteret var forløperen til det som i dag heter Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society som holder til ved University of Massachusetts Medical School i USA.

MBSR-programmet bygger på en kombinasjon av mindfulnessøvelser og psykologisk kunnskap. Det gis en grundig innføring i ulike meditasjonsøvelser, kroppsbasert oppmerksomhetstrening og enkle yogaøvelser. De praktiske øvelsene støttes av undervisning om ulike temaer som persepsjon, stress, uhensiktsmessig og hensiktsmessig mestring av stress, og kommunikasjon. Det gis hele veien rom for aktiv deltakelse gjennom samtale og refleksjon i gruppen, der temaene det fokuseres på er de erfaringene hver deltaker får fra øvelser som gjøres under samling og de ulike øvelsene og oppgavene som utføres hjemme mellom hver samling.

Programmet passer godt for dem som sliter med stress og ulike stressrelaterte plager, men er også veldig nyttig for dem som ønsker å forebygge stress, eller rett og slett ønsker å være mer tilstede i eget liv og i relasjon til andre. Det er også godt egnet for helsepersonell og andre yrkesgrupper som ønsker å oppøve sin evne til oppmerksomt nærvær i møte med pasienter, klienter og arbeidsoppgaver. For helsepersonell og andre som ønsker videreutdanning i mindfulness er det et krav om å ha deltatt på åtteukers kurset.

Kurset går over åtte ganger og hver samling varer ca to timer. Etter 6. samling har vi også en heldagssamling (kl 10-15) som gjennomføres en lørdag eller søndag, der det gis rom for å fordype sin praksis. Programmet innebærer en del egenaktivitet mellom samlingene og aktiv deltakelse på samlingene. Dette er sentralt for å få fullt utbytte av kurset.

Utfyllende informasjon om kurs under kursfanen http://mindfulnessbergen.no/kurs/.