Om meg

Psykolog Renate Scholz

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen. I perioden 2011-2014 gjennomførte jeg et treårig videreutdanningsforløp for å bli lærer i Mindfulness-based Stressreduction (MBSR). Utdannelsen har jeg tatt ved Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society, University og Massachusetts Medical School, USA, som er det senteret Jon Kabat-Zinn startet i 1979 http://www.umassmed.edu/cfm/ Jeg har vært på flere kursopphold ledet av Jon Kabat-Zinn og hans kolleger. Jeg har også tatt videreutdanning i Mindfulness-based Cognitive Therapy fra Oxford Mindfulness Center, University og Oxford, UK http://www.oxfordmindfulness.org. Dette er et program som bygger på det originale MBSR-programmet men som har noen endringer i undervisningsmateriell som er mer tilrettelagt for mennesker med depressive plager. Vinteren 2017 tok jeg videreutdanning i mindfulness for barn og unge gjennom Mindfulness in Schools Project https://mindfulnessinschools.org (Misp), og jeg er nå sertifisert lærer i skoleprogrammet  «.b» https://mindfulnessinschools.org/what-is-b/b-curriculum/. Sommeren 2017 gjennomførte jeg også intensiv trening i Mindful Self-Compassion med Kristin Neff og Chris Germer http://centerformsc.org/teach-msc/.

Jeg har fordypning i klinisk samfunnspsykologi gjennom psykologforeningens spesialistutdannelse og jeg har tatt videreutdannelse i Emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre, og jeg har gjennomført de første modulene i spesialistutdanningen i Emosjonsfokusert terapi gjennom Norsk institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT) www.nieft.no.

Jeg har tidligere jobbet i psykisk helsevern for voksne ved distrikspsykiatrisk senter, og som helsestasjonspsykolog der jeg jobbet med både barn, ungdom og foreldre. Fra 2013 begynte jeg å jobbe privat på heltid, men hovedvekt på kurs og individualterapi. Fra august 2015 ble jeg en del av psykologfellesskapet Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) www.ipr.no. Jeg tar også oppdrag som barnefaglig sakkyndig for domstoler og barnevern.

Jeg jobber mye med stress, utbrenthet og medfølgende plager som søvnvansker, depresjon, angst, smerter ol. Jeg jobber gjerne mindfulnessbasert også i individualterapi, men er veldig opptatt av å skreddersy et opplegg sammen med den som søker hjelp sånn at det skal kjennes meningsfullt og nyttig å jobbe sammen.

Timer og oppdrag formidles gjennom Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) https://www.ipr.no